dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Økonomi og forsikring

Foreningsservice økonomi
I Foreningsservice økonomi hjælper vi de haveforeninger, der har tilkøbt forbundskontorets assistance til at udføre den praktiske del af foreningens økonomi. 

Foreningsservice forsikring
I Foreningsservice forsikring hjælper vi alle bestyrelser, der har spørgsmål omkring haveforeningernes eksisterende forsikringer tegnet gennem Kolonihaveforbundet og/eller mulighed for at få en billig medlemsforsikring. Vi kan hjælpe og svare på alle spørgsmål, der handler om det administrative i forhold til forsikringer. Tolkninger af policer o.lign. overlader vi til Christian Tornberg fra Din Forsikringsmægler.

Hør mere om aftalerne
Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om de to serviceydelser.


Kontakt: 
Mandag-torsdag klokken: 10.00 - 12.00
Telefonnummer: 38288750 (tryk 4)
Mail til økonomi: FsO@kolonihave.dk
Mail til forsikring: forsikring@kolonihave.dk
Personligt fremmøde kan kun ske efter aftale.