dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
 •  
   
Medlemskab

Dette får du for dine penge


Det koster kun 264 kr. årligt at være medlem af os. Nedenfor kan du læse mere om, hvad du og din forening får for pengene. 

Kurser

Medlemsrådgivning

Juridisk rådgivning

Havebladet

Havepræmiering

Havebrugskonsulenter

Forsikringer

Foreningsservice

Vi er landsdækkende

Fremtidige udfordringer


Kurser for bestyrelsesmedlemmer og vurderingsudvalg

Det er vores ønske at klæde kolonihaveforeningernes bestyrelser på til de opgaver, som de varetager. Vi afholder kurser for at sikre, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem er klædt ordentligt på til rollen. Det er også en forsikring for dig om, at bestyrelsesarbejdet bliver udført forsvarligt.

Vi tilbyder følgende kurser:

 • Kursus for nye og fungerende vurderingsinstruktører
  Det er vigtigt, at de kolonihaver, der skal sælges, bliver vurderet korrekt og efter de gældende regler. Kurset sikrer, at vurderingsinstruktørerne i hver haveforening har viden og kompetencer til en korrekt vurdering.

 • Kursus i konflikthåndtering
  Kurset sætter fokus på den del af haveforeningernes konflikter, der ikke kan løses med jura. Kursets sigte er at give bestyrelsesmedlemmerne værktøjer til at håndtere eventuelle konflikter i haveforeningerne. 

 • Kassererkursus
  Vi udbyder et grundlæggende og derefter et praktisk kassererkursus, der klæder bestyrelsernes kasserer på til at varetage regnskab, kontering, bilag og bogføring. 

 • Kursus i revision
  Kurset sætter fokus på den interne revisors rolle og ansvar i forhold til kassereren og resten af bestyrelsen. Vi ser på, hvilke konkrete opgaver, der følger med rollen.

 • Dirigent-kursus
  Fokus for kurset er dirigentens rolle og ansvar, dirigentens forberedelse, dirigentstil, formalia, møders afvikling samt handle- og sanktionsmuligheder.   

Medlemsrådgivning

Vi bliver ofte kontaktet af medlemmer, som ønsker svar på mange, forskellige spørgsmål. De kan eksempelvis handle om, hvorvidt man må holde høns i sin have eller om, hvad man gør, hvis formanden nægter at udlevere foreningens vedtægter.

Uanset om du har spørgsmål af juridisk, havefaglig eller af en helt tredje karakter, tilstræber vi altid at hjælpe med et korrekt svar eller henvise til den, der kan hjælpe. Det vigtigste er, at du ved, at du altid kan kontakte os angående haveforeningen og kolonihavelivet.


Juridisk rådgivning

Vi tilbyder juridisk vejledning og problemløsning for medlemmer, bestyrelser og foreninger i konkrete sager. En advokat koster penge, men er du medlem, er vores juridiske vejledning er altid gratis for dig.


Haveblad

Fire gange årligt udkommer vores magasin, Havebladet. Bladet går i dybden med havefaglige emner, sætter fokus på årstidens flora og hjælper dig  med eventuelle udfordringer i det grønne.


Havepræmiering

Mange af vores kolonister bruger tid og energi på at skabe fantastiske haver. Vi præmierer årligt 800 kolonister for veldyrkede haver samt haver, der er indrettet særligt miljø- eller børnevenligt. Vores havebrugskonsulenter hjælper foreningerne med at udvælge de haver, der skal præmieres. 


Havebrugskonsulenter

Vi har tilknyttet 30 højt kvalificerede havebrugskonsulenter. De bistår på honorarbasis haveforeningerne med kurser og rådgivning om havedyrkning. Der er tilknyttet en konsulent til hver af forbundets kredse.  


Forsikringer

Når du er medlem af kolonihaveforbundet, kan du blive tilmeldt haveforeningens fælles, billige forsikringsordning. Den indebærer erhvervs-, rethjælps- og ulykkeforsikring samt vurdering.


Foreningsservice

Vi tilbyder hjælp til de haveforeninger, der ikke kan varetage økonomien selv. Her træder vi til som administrator og varetager deres økonomiopgaver. Vi baserer vores administrationshonorar på foreningens medlemstal (antal kolonister) og de ydelser, som haveforeningen ønsker hjælp til.   


Et landsdækkende forbund

Vi repræsenterer og arbejder for haveforeninger i hele Danmark 

Om kredsen hedder Vendsyssel, Aarhus, Odense eller Hovedstaden Syd er ikke afgørende. Selvfølgelig vil 40.000 havelodder spredt rundt i landet også byde på lokale forskelle, men vigtigst er de mange fælles ønsker og mål.

Politikerne vedtager lovene, men kolonihaveloven var ikke en selvfølge, tværtimod. Den krævede hårdt arbejde for Kolonihaveforbundet og vores brede nationale opbakning med 40.000 medlemmer havde afgørende betydning. Alle medlemmer tæller og er lige vigtige i forhold til at være om kolonihaverne og sikre deres fremtid.

Fælles for alle er ønsket om fortsat at kunne leje den jord, hvorpå man har have, så billigt som muligt. I 2001 blev mange af Danmarks kolonihaver gjort varige og dermed uopsigelige i kraft af Kolonihaveloven.

Ændringen af loven i 2013 medførte, at det ved lov blev sikret, at kommunerne fortsat må leje jord ud til haveforeningen, selvom det sker til en pris, som er lavere end den normale markedspris.


Fremtidige udfordringer og initiativer

Vi vurderer hele tiden de politiske udfordringer og overvåger udviklingen fra et kolonihaveperspektiv. De fremtidige udfordringer er blandt andet:

Kloakering:

 • Alle overnatningshaver skal være kloakeret inden år 2027, derfor vil den kommunale myndighed på et tidspunkt kræve, at haveforeningerne går i gang med kloakering. Her står vi klar til at forhandle med kommunerne med henblik på at opnå så gunstige vilkår for kloakering som muligt.

Lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom:

 • En ny dom har fastslået, at køb af kolonihavehuse er omfattet af den 6-dages fortrydelsesret, som vi ellers kender ved køb af anden fast ejendom. Vi tilpasser organisationens regler herefter og er derudover ved at få indhentet tilbud på ejerskifteforsikringer, som lever op til det særlige behov, som gælder kolonihavehuse.

Tilbage til top

 

 

 

 
-->