dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Nye regler for fysiske generalforsamlinger fra 06. maj

d. 10. maj 2021 (opdateret 20. maj)

Danmark er i fuld sving med at genåbne. Vi har tidligere skrevet om vigtige datoer for, hvornår forsamlingsforbuddet mindskes. Disse regler gælder stadig, men nu er der kommet særlige regler, der supplerer de gældende. 

Forsamlinger - uden krav

Fra 21. maj hæves forsamlingsloftet til 50 personer indendørs og 100 personer udendørs. Er I en forening med maksimum 100 medlemmer, kan I altså afholde generalforsamling udendørs, uden at der er krav om mundbind og negativ coronatest/coronapas. 

Fra og med 11. juni gælder forsamlingsloftet ikke længere udendørs. 

Større, siddende forsamlinger - både ude og inde

De nye regler for ”siddende forsamlinger” betyder, at I nu kan være forsamlet op til 1000 personer, hvis I er inddelt i sektioner af 500 personer. Vi kan derfor se, at det er muligt for stort set alle vores haveforeninger at afholde generalforsamlinger. 

Hvis I er en større haveforening, der ønsker at afholde jeres generalforsamling udendørs, gælder de samme regler beskrevet under "krav til siddende forsamlinger" som for dem, der afholder generalforsamlingen indendørs. Se evt. første bullet i denne aftale.

Krav til lokalet

Der er nu blevet åbnet op for, at I kan bruge egne lokaler til at udøve foreningsaktiviteter såsom generalforsamlinger. Kravet er blot, at I afholder arrangementet i overensstemmelse med de særskilte regler og retningslinjer for konferencer og møder på Erhvervsministeriets område. Læs om de særskilte regler herunder.

Krav til siddende forsamlinger

Hvis I overvejer at afholde de fysiske generalforsamlinger, er der en række krav, I skal opfylde.

 • Det er ikke et krav, men en rigtig god idé at foretage deltagerregistrering med navn og kontaktinfo. Det kan være, der efterfølgende bliver behov for smittesporing
 • I må maks. være 1000 personer og de skal opdeles i grupper på maks. 500 personer
 • Det er et lovbestemt krav, at deltagere skal fremvise coronapas. Det gælder for alle fra 15 år og opefter. Da bestyrelsen er ansvarlig for generalforsamlingen, er det dem, der skal sikre, at kravet efterleves. Det er lovligt at afholde generalforsamlingen, selvom nogle medlemmer ikke har coronapas og derfor ikke kan deltage. Det er ikke lovligt at nægte medlemmer adgang, som kan fremvise negativ test/coronapas, men som ikke har meldt sig til. I må som bestyrelse derfor påregne, at der kan komme lidt flere, end dem, der har tilmeldt sig. 
 • Lokalet skal have mindst 2 m2 pr. person.
 • Deltagerne skal sidde min. 1 meter fra hinanden (undtagen hvis det er familie, der er i samme ”boble”)
 • Deltagerne skal sidde ned og have faste pladser
 • I denne situation er det lovligt i god tid at kræve tilmelding til generalforsamlingen. Det er noget, vi anbefaler, at I gør, da bestyrelsen skal have tid til at sikre arealkrav og afstandskrav
 • Når I ikke sidder ned, skal I bruge mundbind/visir og det gælder for deltagere fra og med 12 år og opefter
 • I må ikke servere mad/spise mad
 • Hvis I er flere end 500 deltagere, skal I udarbejde en sundhedsplan. Se §9 her
 • I skal have fokus på ventilation
 • I skal sikre, at der er information om de almindelige coronaregler, og alle deltagere skal have adgang til håndsprit eller vand og sæbe

Kilde: Retsinformation "Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19"