dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Generalforsamlinger under corona

 

15.01. 2021 (opdateret 16.04. 2021)

Forsamlingsforbud

Et bredt, politisk flertal har netop besluttet en plan for genåbning. Her kan I læse mere om, hvordan forsamlingsloftet ændrer sig over de kommende måneder:

  • 21. april hæves forsamlingsloftet til 10 personer indendørs og 50 udendørs. I dag er loftet på henholdsvis 5 og 10
  • 6. maj hæves loftet til 25 indendørs og 75 udendørs
  • 21. maj hæves det til 50 indendørs og 100 udendørs
  • 11. juni hæves det til 100 indendørs. Fra den dato gælder forsamlingsloftet ikke længere udendørs
  • 1. august afskaffes forsamlingsloftet helt. Dette gælder dog ikke for særligt store arrangementer og forsamlinger.
    I begyndelsen af næste uge vil en ekspertgruppe komme med sine anbefalinger heromkring.

Læs evt. mere her.

Hvad med generalforsamlingen?

Forsamlingsforbuddet betyder, at små haveforeninger vil kunne afholde udendørs generalforsamlinger nu, så længe deltagerantallet er maks 50.
Fra 11. juni kan små foreninger også afholde generalforsamlinger indendørs, hvis deltagerantallet er under 100.

Vi afventer ekspertgruppens anbefalinger for store arrangementer og forsamlinger for at se, hvad anbefalingerne siger i forhold til deltagerantal.

Er I en større haveforening er I nødt til at vente, indtil I må samles flere eller alternativt afholde den ordinære generalforsamlingen digitalt. Det kræver dog, at muligheden er skrevet ind i jeres vedtægter. Læs evt. mere i næste afsnit. 

Digital generalforsamling, hvis I bruger vores standardvedtægter
Bruger I vores standardvedtægt, er det ikke muligt at afholde generalforsamling på anden måde (end der står i vedtægten), medmindre alle haveforeningsmedlemmerne giver samtykke til det. Bestyrelsen kan derfor forsøge at få tilsagn til at afholde en digital generalforsamling fra alle medlemmer i haveforeningen. Hvis det lykkes, kan I afholde en traditionel generalforsamling digitalt.
Hvis ikke alle havemedlemmer giver deres tilsagn, må bestyrelsens beretning, godkendelsen af regnskabet og budgettet, valg til bestyrelsen mv. afvente til, at det igen bliver muligt at gennemføre en generalforsamling med personligt fremmøde.

Proces for aflysning og indkaldelse på ny
Hvis I allerede har indkaldt til jeres generalforsamling i den periode, hvor forsamlingsforbuddet gælder, skal I aflyse. Vi anbefaler, at I venter med at fastsætte en ny dato til det igen er lovligt, at alle i foreningen kan mødes. 

Når I indkalder igen, kan I genbruge den dagsorden, som allerede er sendt ud. Derudover skal I naturligvis bruge den procedure for indkaldelse, som er beskrevet i jeres vedtægter, når den tid kommer – herunder proceduren for indsendelse af forslag fra medlemmerne.  

Årsregnskab og budget
Hvis årsregnskab og budget ligger klar, anbefaler vi, at I udsender det til medlemmerne, selvom generalforsamlingen bliver udskudt.

Digital nødgeneralforsamling

Den fysiske generalforsamling kan ikke ændres til en digital generalforsamling, medmindre dette allerede er blevet vedtaget og står i jeres vedtægter. Dog vil der være helt særlige tilfælde, hvor der foreligger nødret, som kan begrunde, at I afholder digital nød-generalforsamling, f.eks. hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er stoppet eller foreningen står foran at skulle træffe kritiske beslutninger, der haster.

KUN I NØDSTILFÆLDE
Det er vigtigt for os at pointere, at det KUN er i NØDSTILFÆLDE, at I skal afholde digitale nødgeneralforsamlinger, og at I kun bør træffe de
mest nødvendige beslutninger. Nødvendige beslutninger er i denne sammenhæng eksempelvis:
- Beslutninger, der skal forhindre, at foreningen taber penge
- Hvis foreningen akut står uden bestyrelse
- Hvis foreningen mangler en kasserer og skal betale regninger
- Hvis foreningen skal optage lån, der ikke kan vente
- Hvis foreningen skal træffe andre nødvendige beslutninger for at forhindre retssager og
inkasso m.v.

Bemærk at I, i de fleste tilfælde, kan vente med at vælge en ny bestyrelse, hvis I allerede har en bestyrelse, som gerne vil fortsætte. Ligeledes kan I, i de fleste tilfælde, vente med formandens beretning eller med godkendelse af regnskabet – men ikke altid. I skal selv vurdere den konkrete nødvendighed i foreningen

Vi har tidligere købt os ind på en platform for digitale generalforsamlinger, men dette er ikke længere en mulighed. Vi er nu i gang med at sammensætte en vejledning om digitale nødgeneralforsamlinger og undersøge, hvilke platforme I kan bruge til det. Vi skriver direkte til jer, når vejledningen er klar. 

Kontakt os

Hvis I er usikre på noget, er I velkomne til at kontakte os på:

Juratelefonen, som har åben mandag til onsdag klokken 10.00 - 12.00 og torsdag klokken 18.00 - 20.00
Telefonnummer: 38288750 (tryk 1)
Mail: jura@kolonihave.dk

Læs mere her

Læs vores spørgsmål og svar om corona og kolonihaver her.